پاسخ به پرسش #18950

یعنی چون دانش آموزی تخفیف بده بهت گلم؟😂